Giá BOME hôm nay

Trung bình (24h)
0.00972101 USD
Thấp nhất (24h)
0.00717542 USD
Cao nhất (24h)
0.01056968 USD
Khối lượng 24h
229,795,076.19 USD
KL Trung bình 10 ngày
224,023,277.68 USD
Vốn hóa thị trường
461,095,507.44 USD

BOOK OF MEME BOME/USD

0.00833908 USD
-16.12% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BOME
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:56 (UTC)
Tín hiệu