Giá BOME hôm nay

Trung bình (24h)
341 VND
Thấp nhất (24h)
330 VND
Cao nhất (24h)
356 VND
Khối lượng 24h
138,881,163.11 USD
KL Trung bình 10 ngày
130,395,046.13 USD
Vốn hóa thị trường
886,345,585.67 USD

BOOK OF MEME BOME/VND

336 VND
+1.2% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BOME
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 10:22 (UTC +7)
Tín hiệu