Giá BOME hôm nay

Trung bình (24h)
0.012 USD
Thấp nhất (24h)
0.0114 USD
Cao nhất (24h)
0.0128 USD
Khối lượng 24h
140,555,129.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
142,656,364.34 USD
Vốn hóa thị trường
832,260,465.13 USD

BOOK OF MEME BOME/USD

0.0122 USD
+5.61% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BOME
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:46 (UTC +7)
Tín hiệu