Giá BOME hôm nay

Trung bình (24h)
240 VND
Thấp nhất (24h)
228 VND
Cao nhất (24h)
257 VND
Khối lượng 24h
178,291,115.55 USD
KL Trung bình 10 ngày
194,825,757.51 USD
Vốn hóa thị trường
525,798,507.12 USD

BOOK OF MEME BOME/VND

254 VND
+9.96% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BOME
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:45 (UTC)
Tín hiệu