Giá BOND hôm nay

Trung bình (24h)
78,469 VND
Thấp nhất (24h)
74,360 VND
Cao nhất (24h)
82,929 VND
Khối lượng 24h
3,956,452.51 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,337,231.97 USD
Vốn hóa thị trường
24,637,306.06 USD

BarnBridge BOND/VND

82,182 VND
+5.23% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BOND
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 07:05 (UTC)
Tín hiệu