Giá BOND hôm nay

Trung bình (24h)
78,116 VND
Thấp nhất (24h)
76,407 VND
Cao nhất (24h)
79,306 VND
Khối lượng 24h
837,912.68 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,134,105.3 USD
Vốn hóa thị trường
23,808,595.97 USD

BarnBridge BOND/VND

77,580 VND
-1.05% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BOND
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:57 (UTC)
Tín hiệu