Giá BOND hôm nay

Trung bình (24h)
3.04 USD
Thấp nhất (24h)
2.97 USD
Cao nhất (24h)
3.09 USD
Khối lượng 24h
834,732.28 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,133,787.26 USD
Vốn hóa thị trường
23,779,171.59 USD

BarnBridge BOND/USD

3.02 USD
-0.98% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BOND
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:46 (UTC)
Tín hiệu