Giá BTTC hôm nay

Trung bình (24h)
0.00000134 USD
Thấp nhất (24h)
0.00000131 USD
Cao nhất (24h)
0.00000136 USD
Khối lượng 24h
2,671,172.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,202,954.93 USD
Vốn hóa thị trường
1.28b USD

BitTorrent (New) BTTC/USD

0.00000134 USD
-0.74% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BTTC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:54 (UTC)
Tín hiệu