Giá BTTC hôm nay

Trung bình (24h)
0.00000123 USD
Thấp nhất (24h)
0.00000122 USD
Cao nhất (24h)
0.00000124 USD
Khối lượng 24h
1,392,767.31 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,035,162.09 USD
Vốn hóa thị trường
1.18 tỷ USD

BitTorrent (New) BTTC/USD

0.00000124 USD
+0.81% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BTTC
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:07 (UTC)
Tín hiệu