Giá BTTC hôm nay

Trung bình (24h)
1 VND
Thấp nhất (24h)
1 VND
Cao nhất (24h)
1 VND
Khối lượng 24h
2,923,748.77 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,013,344.38 USD
Vốn hóa thị trường
1.22 tỷ USD

BitTorrent (New) BTTC/VND

Biểu đồ giá BTTC
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:19 (UTC +7)
Tín hiệu