Giá BTTC hôm nay

Trung bình (24h)
1 VND
Thấp nhất (24h)
1 VND
Cao nhất (24h)
1 VND
Khối lượng 24h
4,416,670.82 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,045,756.61 USD
Vốn hóa thị trường
1.28b USD

BitTorrent (New) BTTC/VND

1 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá BTTC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:23 (UTC)
Tín hiệu