Giá CEL hôm nay

Trung bình (24h)
4,244 VND
Thấp nhất (24h)
4,098 VND
Cao nhất (24h)
4,451 VND
Khối lượng 24h
253,857.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
325,756.75 USD
Vốn hóa thị trường
37,685,471.06 USD

Celsius CEL/VND

4,141 VND
-5.48% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CEL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:09 (UTC)
Tín hiệu