Giá CEL hôm nay

Trung bình (24h)
1.47 USD
Thấp nhất (24h)
1.27 USD
Cao nhất (24h)
1.68 USD
Khối lượng 24h
62,904,667.93 USD
KL Trung bình 10 ngày
25,189,146.35 USD
Vốn hóa thị trường
51,102,388.68 USD

Celsius CEL/USD

1.35 USD
+1.68% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CEL
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 18:58 (UTC +7)
Tín hiệu