Giá CEL hôm nay

Trung bình (24h)
15,155 VND
Thấp nhất (24h)
14,704 VND
Cao nhất (24h)
15,724 VND
Khối lượng 24h
3,868,620.11 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,781,480.82 USD
Vốn hóa thị trường
21,643,176.8 USD

Celsius CEL/VND

14,919 VND
-3.12% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CEL
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:30 (UTC +7)
Tín hiệu