Giá CGC hôm nay

Trung bình (24h)
0.03245594 USD
Thấp nhất (24h)
0.03221477 USD
Cao nhất (24h)
0.03278562 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
3,383.69 USD

HeroesTD CGC Token CGC/USD

0.0322494 USD
-0.97% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CGC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:10 (UTC)
Tín hiệu