Giá CGC hôm nay

Trung bình (24h)
0.0312 USD
Thấp nhất (24h)
0.031 USD
Cao nhất (24h)
0.0312 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
3,222.56 USD

HeroesTD CGC Token CGC/USD

0.0311 USD
-0.31% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CGC
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:33 (UTC +7)
Tín hiệu