Giá CGC hôm nay

Trung bình (24h)
800 VND
Thấp nhất (24h)
800 VND
Cao nhất (24h)
800 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
3,200 USD

HeroesTD CGC Token CGC/VND

Biểu đồ giá CGC
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:46 (UTC +7)
Tín hiệu