Giá CGC hôm nay

Trung bình (24h)
846 VND
Thấp nhất (24h)
840 VND
Cao nhất (24h)
850 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
3,652.17 USD

HeroesTD CGC Token CGC/VND

840 VND
-1.18% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CGC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:00 (UTC)
Tín hiệu