Giá CHR hôm nay

Trung bình (24h)
0.33 USD
Thấp nhất (24h)
0.31 USD
Cao nhất (24h)
0.34 USD
Khối lượng 24h
7,857,409.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,707,762.42 USD
Vốn hóa thị trường
267,654,502.58 USD

Chromia CHR/USD

0.33 USD
+1.93% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CHR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:05 (UTC)
Tín hiệu