Giá CHR hôm nay

Trung bình (24h)
0.3516 USD
Thấp nhất (24h)
0.3446 USD
Cao nhất (24h)
0.3617 USD
Khối lượng 24h
2,265,020.16 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,986,896.06 USD
Vốn hóa thị trường
280,909,494.29 USD

Chromia CHR/USD

0.3521 USD
-0.54% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CHR
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:38 (UTC +7)
Tín hiệu