Giá CHR hôm nay

Trung bình (24h)
9,222 VND
Thấp nhất (24h)
8,584 VND
Cao nhất (24h)
9,806 VND
Khối lượng 24h
5,850,043.65 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,030,057.21 USD
Vốn hóa thị trường
295,243,618.08 USD

Chromia CHR/VND

9,385 VND
+6.51% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CHR
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:03 (UTC +7)
Tín hiệu