Giá CHR hôm nay

Trung bình (24h)
8,807 VND
Thấp nhất (24h)
8,280 VND
Cao nhất (24h)
9,128 VND
Khối lượng 24h
7,631,240.79 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,737,941.32 USD
Vốn hóa thị trường
275,298,391.89 USD

Chromia CHR/VND

8,984 VND
+1.64% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CHR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:03 (UTC)
Tín hiệu