Giá CKB hôm nay

Trung bình (24h)
0.02599939 USD
Thấp nhất (24h)
0.020101 USD
Cao nhất (24h)
0.02874865 USD
Khối lượng 24h
147,470,292.61 USD
KL Trung bình 10 ngày
139,867,559.6 USD
Vốn hóa thị trường
934,462,743.41 USD

Nervos Network CKB/USD

0.02186679 USD
-18.92% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CKB
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 21:58 (UTC)
Tín hiệu