Giá CKB hôm nay

Trung bình (24h)
0.0159 USD
Thấp nhất (24h)
0.0146 USD
Cao nhất (24h)
0.0169 USD
Khối lượng 24h
22,920,218.67 USD
KL Trung bình 10 ngày
13,766,850.44 USD
Vốn hóa thị trường
732,400,505.75 USD

Nervos Network CKB/USD

0.0167 USD
+13.76% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CKB
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:03 (UTC)
Tín hiệu