Giá CKB hôm nay

Trung bình (24h)
441 VND
Thấp nhất (24h)
426 VND
Cao nhất (24h)
451 VND
Khối lượng 24h
18,780,052.48 USD
KL Trung bình 10 ngày
15,873,295.54 USD
Vốn hóa thị trường
745,120,540.58 USD

Nervos Network CKB/VND

437 VND
+1.63% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CKB
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:50 (UTC +7)
Tín hiệu