Giá CKB hôm nay

Trung bình (24h)
651 VND
Thấp nhất (24h)
587 VND
Cao nhất (24h)
712 VND
Khối lượng 24h
74,343,874.52 USD
KL Trung bình 10 ngày
142,123,321.53 USD
Vốn hóa thị trường
1.13b USD

Nervos Network CKB/VND

671 VND
+8.23% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CKB
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:29 (UTC)
Tín hiệu