Giá CLOUD hôm nay

Trung bình (24h)
0.00300826 USD
Thấp nhất (24h)
0.00299137 USD
Cao nhất (24h)
0.00311311 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
9.16 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

CloudBase CLOUD/USD

0.00299551 USD
-1.03% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CLOUD
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:56 (UTC)
Tín hiệu