Giá CLOUD hôm nay

Trung bình (24h)
0.00301 USD
Thấp nhất (24h)
0.003 USD
Cao nhất (24h)
0.00308 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
2.69 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

CloudBase CLOUD/USD

0.003 USD
-2.44% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CLOUD
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 18:24 (UTC +7)
Tín hiệu