Giá CLOUD hôm nay

Trung bình (24h)
94 VND
Thấp nhất (24h)
92 VND
Cao nhất (24h)
96 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
23.16 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

CloudBase CLOUD/VND

96 VND
+4.35% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CLOUD
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:23 (UTC +7)
Tín hiệu