Giá CLOUD hôm nay

Trung bình (24h)
86 VND
Thấp nhất (24h)
79 VND
Cao nhất (24h)
94 VND
Khối lượng 24h
34.05 USD
KL Trung bình 10 ngày
134.46 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

CloudBase CLOUD/VND

85 VND
+6.25% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CLOUD
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:54 (UTC)
Tín hiệu