Giá CLV hôm nay

Trung bình (24h)
2,032 VND
Thấp nhất (24h)
1,925 VND
Cao nhất (24h)
2,186 VND
Khối lượng 24h
2,583,520.77 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,335,722.33 USD
Vốn hóa thị trường
65,708,891.73 USD

Clover Finance CLV/VND

2,183 VND
+7.22% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CLV
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:54 (UTC)
Tín hiệu