Giá CLV hôm nay

Trung bình (24h)
0.0703 USD
Thấp nhất (24h)
0.0682 USD
Cao nhất (24h)
0.0717 USD
Khối lượng 24h
703,454.99 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,114,633.17 USD
Vốn hóa thị trường
56,524,287.3 USD

Clover Finance CLV/USD

0.0707 USD
+3.72% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CLV
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:25 (UTC)
Tín hiệu