Giá CLV hôm nay

Trung bình (24h)
1,895 VND
Thấp nhất (24h)
1,823 VND
Cao nhất (24h)
1,943 VND
Khối lượng 24h
1,182,053.38 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,029,643.36 USD
Vốn hóa thị trường
59,964,886.63 USD

Clover Finance CLV/VND

1,916 VND
+5.1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CLV
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:57 (UTC +7)
Tín hiệu