Giá COMBO hôm nay

Trung bình (24h)
17,960 VND
Thấp nhất (24h)
17,079 VND
Cao nhất (24h)
18,911 VND
Khối lượng 24h
5,906,109.64 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,380,035.96 USD
Vốn hóa thị trường
49,012,286.96 USD

COMBO COMBO/VND

18,471 VND
+4.93% 24 giờ qua
Biểu đồ giá COMBO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:38 (UTC)
Tín hiệu