Giá COMBO hôm nay

Trung bình (24h)
0.6906 USD
Thấp nhất (24h)
0.6603 USD
Cao nhất (24h)
0.713 USD
Khối lượng 24h
1,921,341.38 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,025,144.62 USD
Vốn hóa thị trường
49,996,403.72 USD

COMBO COMBO/USD

0.7071 USD
+5.52% 24 giờ qua
Biểu đồ giá COMBO
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:07 (UTC +7)
Tín hiệu