Giá COMBO hôm nay

Trung bình (24h)
18,058 VND
Thấp nhất (24h)
17,323 VND
Cao nhất (24h)
18,516 VND
Khối lượng 24h
1,173,109.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
941,698.63 USD
Vốn hóa thị trường
48,932,080.45 USD

COMBO COMBO/VND

17,777 VND
-1.39% 24 giờ qua
Biểu đồ giá COMBO
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:07 (UTC)
Tín hiệu