Giá COMP hôm nay

Trung bình (24h)
60.87 USD
Thấp nhất (24h)
58.62 USD
Cao nhất (24h)
63.29 USD
Khối lượng 24h
8,258,634.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,877,417.02 USD
Vốn hóa thị trường
511,971,125.5 USD

Compound COMP/USD

62.39 USD
+5.26% 24 giờ qua
Biểu đồ giá COMP
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:40 (UTC +7)
Tín hiệu