Giá COMP hôm nay

Trung bình (24h)
1,565,665 VND
Thấp nhất (24h)
1,505,053 VND
Cao nhất (24h)
1,626,553 VND
Khối lượng 24h
8,152,074.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,878,412.48 USD
Vốn hóa thị trường
511,574,469.57 USD

Compound COMP/VND

1,600,424 VND
+5.8% 24 giờ qua
Biểu đồ giá COMP
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:50 (UTC +7)
Tín hiệu