Giá COMP hôm nay

Trung bình (24h)
53.9 USD
Thấp nhất (24h)
51.46 USD
Cao nhất (24h)
56.67 USD
Khối lượng 24h
10,040,327.3 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,769,225.56 USD
Vốn hóa thị trường
454,873,503.59 USD

Compound COMP/USD

56.22 USD
+4.68% 24 giờ qua
Biểu đồ giá COMP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 07:07 (UTC)
Tín hiệu