Giá COMP hôm nay

Trung bình (24h)
1,561,951 VND
Thấp nhất (24h)
1,533,814 VND
Cao nhất (24h)
1,589,256 VND
Khối lượng 24h
3,662,171.72 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,345,072.68 USD
Vốn hóa thị trường
482,051,140.25 USD

Compound COMP/VND

1,561,083 VND
-0.05% 24 giờ qua
Biểu đồ giá COMP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 19:54 (UTC)
Tín hiệu