Giá COS hôm nay

Trung bình (24h)
369 VND
Thấp nhất (24h)
358 VND
Cao nhất (24h)
404 VND
Khối lượng 24h
6,405,735.46 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,003,774.6 USD
Vốn hóa thị trường
73,243,355.07 USD

Contentos COS/VND

378 VND
+3.56% 24 giờ qua
Biểu đồ giá COS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:14 (UTC)
Tín hiệu