Giá COS hôm nay

Trung bình (24h)
0.0101 USD
Thấp nhất (24h)
0.00992 USD
Cao nhất (24h)
0.0102 USD
Khối lượng 24h
3,195,746.19 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,039,293.5 USD
Vốn hóa thị trường
50,487,896.75 USD

Contentos COS/USD

0.00996 USD
-2.63% 24 giờ qua
Biểu đồ giá COS
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 10:04 (UTC +7)
Tín hiệu