Giá COS hôm nay

Trung bình (24h)
263 VND
Thấp nhất (24h)
248 VND
Cao nhất (24h)
277 VND
Khối lượng 24h
11,061,232 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,146,199.53 USD
Vốn hóa thị trường
52,361,032.87 USD

Contentos COS/VND

267 VND
+6.37% 24 giờ qua
Biểu đồ giá COS
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:19 (UTC +7)
Tín hiệu