Giá COTI hôm nay

Trung bình (24h)
2,911 VND
Thấp nhất (24h)
2,736 VND
Cao nhất (24h)
3,051 VND
Khối lượng 24h
8,437,066.17 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,379,524.74 USD
Vốn hóa thị trường
170,944,315.17 USD

COTI COTI/VND

2,909 VND
+2.32% 24 giờ qua
Biểu đồ giá COTI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:23 (UTC)
Tín hiệu