Giá COTI hôm nay

Trung bình (24h)
0.1427 USD
Thấp nhất (24h)
0.1362 USD
Cao nhất (24h)
0.1508 USD
Khối lượng 24h
8,570,116.86 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,030,218.14 USD
Vốn hóa thị trường
231,675,886.36 USD

COTI COTI/USD

0.1469 USD
+2.85% 24 giờ qua
Biểu đồ giá COTI
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:01 (UTC +7)
Tín hiệu