Giá COTI hôm nay

Trung bình (24h)
3,631 VND
Thấp nhất (24h)
3,456 VND
Cao nhất (24h)
3,858 VND
Khối lượng 24h
9,773,779.05 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,041,315.85 USD
Vốn hóa thị trường
229,157,037.45 USD

COTI COTI/VND

3,764 VND
+7.91% 24 giờ qua
Biểu đồ giá COTI
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 01:57 (UTC +7)
Tín hiệu