Giá CTK hôm nay

Trung bình (24h)
20,055 VND
Thấp nhất (24h)
19,561 VND
Cao nhất (24h)
20,748 VND
Khối lượng 24h
1,137,751.45 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,770,163.26 USD
Vốn hóa thị trường
101,418,234.86 USD

Shentu CTK/VND

19,707 VND
-4.19% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CTK
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:02 (UTC)
Tín hiệu