Giá CTK hôm nay

Trung bình (24h)
0.6991 USD
Thấp nhất (24h)
0.6871 USD
Cao nhất (24h)
0.7134 USD
Khối lượng 24h
329,613.21 USD
KL Trung bình 10 ngày
729,733.98 USD
Vốn hóa thị trường
95,119,799.62 USD

Shentu CTK/USD

0.7093 USD
+1.65% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CTK
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:03 (UTC)
Tín hiệu