Giá CTK hôm nay

Trung bình (24h)
18,293 VND
Thấp nhất (24h)
17,843 VND
Cao nhất (24h)
18,620 VND
Khối lượng 24h
600,773.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
379,759.28 USD
Vốn hóa thị trường
95,707,713.58 USD

Shentu CTK/VND

18,470 VND
+3.44% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CTK
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 09:40 (UTC +7)
Tín hiệu