Giá CTSI hôm nay

Trung bình (24h)
5,166 VND
Thấp nhất (24h)
4,713 VND
Cao nhất (24h)
5,440 VND
Khối lượng 24h
3,223,223.84 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,435,813 USD
Vốn hóa thị trường
157,664,565.92 USD

Cartesi CTSI/VND

5,285 VND
+8.72% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CTSI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:31 (UTC)
Tín hiệu